Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Kommunala Pensionärs och Handikaprådet print

Thu 13. Oct 16 15:43

Kommunala Pensionärs och Handikaprådet, förkortas KPHR.
KPHR är  ett samverkansorgan mellan pensionärsorganisationerna, handikapporganisationerna och kommunen.
Det innebär att kommunala nämnden och förvaltningar ska sända ärenden som är av betydelse ur ett pensionärs eller funktionshinderperspektiv, för yttrande eller remiss till rådet.
Enligt de rekommendationer Kommunförbundet en gång utfärdade för både pensionärs och handikappråd och dess arbetsuppgifter skrevs bland annat:
  • Rådet bör hålla sig underrättat om samhällsplanering och befintliga resurser avseende service med mera. Det kan gälla bostäder, färdtjänst,  arbetsmarknad, sysselsättning, hjälpmedelsservice, utbildning, fritidsverksamhet osv.
  • Rådet bör följa förändringar i efterfrågan om samhällsservice.
  • Rådet bör samla synpunkter och erfarenheter från människor med funktionshinder som är konsumenter a vård, omsorg och annan samhällsservice.
  • Rådet bör följa upp den allmänna utvecklingen inom handikapp politiken
  • Rådet bör samla upp önskemål, motivera resursförstärkningar
  • Rådet bör initiera information och behövliga politiska initiativ, till berörda politiker och tjänstemän
  • Rådet bör vara en internkommunal remissinstans i frågor som berör handikapp och funktionshinder.
  • Rådet ska inte behandla enskilda personärenden, utan arbeta för att särskilt pensionärs och handikapperspektivet kommer med i all planering av nämndernas och förvaltningens verksamhetsplanering.
  • Rådet ska ses som en informationsgivare inom sitt område till alla kommunens verksamheter men också till enskilda personer med funktionshinder bosatta i kommunen.
Ledamöter 2015-2018
Mikael Österberg, ordförande
Viveka Abramsson, ordförande Utbildningsnämnden
Annica Wibrell, ordförande  Socialnämnden
Berndt Karlsson, PRO
Nancy Nilsson, SKPF
Kerstin Skoglund, SPF
Gunilla  Söderquist, Handikapprörelsen
Ann-Mari Andersson, Handikapprörelsen
Ewa Wilhelmsson, Handikapprörelsen
Sekreterare: Margaretha LöfgrenVilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601