Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Bygdeavgiftsmedel 2014 print

Mon 30. Jan 17 10:30

BYGDEMEDEL 2017

Nu kan föreningar och organisationer ansöka om bidrag ur 2017 års bygdeavgiftsmedel.

Ansökan görs till Länsstyrelsen i Västerbottens län och ska lämnas i så god tid att den finns registrerad i Länsstyrelsens diariesystem senast den 31 januari 2017.

Information om bygdemedel och hur du ansöker finns på Länsstyrelsens webbsida

Här hittar du också blankett för din ansökan.

Beslut om riktlinjer, bygdeavgiftsmedel, föreningsbidrag hittar du här: Riktlinjer, bygdemedel, föreningsbidrag.pdf

Ytterligare upplysningar om bidrag ur bygdeavgiftsmedel lämnas av Johneric Halvarsson, tel: 142 39.


Ansökan lämnas till:  

Kommunstyrelsen


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601