Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Bygdeavgiftsmedel 2014

BYGDEMEDEL 2017

Nu kan föreningar och organisationer ansöka om bidrag ur 2017 års bygdeavgiftsmedel.

Ansökan görs till Länsstyrelsen i Västerbottens län och ska lämnas i så god tid att den finns registrerad i Länsstyrelsens diariesystem senast den 31 januari 2017.

Information om bygdemedel och hur du ansöker finns på Länsstyrelsens webbsida

Här hittar du också blankett för din ansökan.

Beslut om riktlinjer, bygdeavgiftsmedel, föreningsbidrag hittar du här: Riktlinjer, bygdemedel, föreningsbidrag.pdf

Ytterligare upplysningar om bidrag ur bygdeavgiftsmedel lämnas av Johneric Halvarsson, tel: 142 39.


Ansökan lämnas till:  

Kommunstyrelsenhttp://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/300/FOV1-0004E377/100
Mon 30. Jan 17 10:30