Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Bygdeavgiftsmedel 2018

BYGDEMEDEL 2018

Nu är det dags att söka bygdemedel med avseende på 2018.
Ansökan skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast 180131.
Nu söker ni bygdemedel med hjälp av e-tjänsten för föreningar, företag och offentliga aktörer,


Här hittar du också blankett för din ansökan.

Beslut om riktlinjer, bygdeavgiftsmedel, föreningsbidrag hittar du här: Riktlinjer, bygdemedel, föreningsbidrag.pdf

Ytterligare upplysningar om bidrag ur bygdeavgiftsmedel lämnas av Johneric Halvarsson, tel: 142 39.


Ansökan lämnas till:  

Kommunstyrelsenhttp://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/300/FOV1-0004E377/100
Wed 29. Nov 17 08:26