Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Sammanträdesdatum 2018 print

Wed 10. Jan 18 13:43

Socialnämnden sammanträder sju gånger under år 2018. Information om socialnämndens sammanträden och ärenden ges av sekreterare  Marianne Persson tel 0940-140 27.

Ordförande i socialnämnden är 2015-2018 Annika Wibrell (S), vice ordförande är Rickard Norberg (KD).

Socialnämndens sammanträden under 2018:

Februari
 8
Mars    
 8
Maj
 3
Juni
 7
September
 13
November
 1
December
 6

Kvalitetsdag: 21 november
 
 

Socialnämndens arbetsutskotts sammanträden under 2018:

Januari
17
Februari
22
April
12
Maj
15
Augusti
23
Oktober
18
November
22
        


 

        
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601