Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Sammanträdesdatum 2018 print

Mon 12. Feb 18 11:47


Sammanträden
Miljö och byggnadsnämnden sammanträder ca 6 gånger per år, normalt i kommunhuset.


Sammanträdesdagar  2018

Arbetsutskott   

13 februari
 
10 april   
18 september  

13 november

Nämnd
 
13 mars  
 
 15 maj    
 12-13 juni (besiktningsresa)

23 augusti

16 oktober

11 december

Föredragningslista
Föredragningslista och handlingar till ärendena finns på nämndens kansli.
Har du frågor kring sammanträden eller ärenden som skall behandlas kan du vända dig till miljö- och byggnadsnämndens sekreterare Johnny Wahlström på telefon 0940- 140 73 alt. via kommunens växel 0940 - 140 00

Protokollet förvaras på miljö- och byggnadsnämndens kansli.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601