Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Sammanträdesdatum

Till vänster finner du sammanträdesdatum för kommunfullmäktige och de olika nämnderna.

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/300/FOV1-0004C5B4/FOV1-0004B425/100
Tue 21. Aug 12 13:34