Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

SOC:s ledamöter print

Wed 1. Nov 17 13:33

Socialnämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare som väljs av fullmäktige. Arbetsutskottet består av 3 ledamöter.

SOCIALNÄMNDEN 2015-2018

Ledamöter   
Ersättare
(S) Annika Wibrell
Ordförande
(S) Agneta Lindström-Berg
20141209_134434_00.jpg
(KD) Rickard Norberg      
Vice ordförande
(S) Petra Jonsson
Ulf0.jpg
(S) Ulf Hansson
2:e vice ordförande

(S) Peter Andersson
Per0.jpg
(S) Per Vedbring

(S) Barbro Johansson
(S) Maria Bäckström

(S) Kristina Norman(S) Göran Jonsson

(V) Margaretha Löfgren
(V) Kaj Sund                     
(KD) Amanda Jonsson
Else W0.jpg
(C) Else Westerlund
(C) Michael Haglund
Monica0.jpg
(C) Monika Gebart            

(M) Nina Sandberg-Olofsson


(KD) Ewa Larsson

(M) Helen Gavelin
Gunder0.jpg
(PA) Gunder Lindgren
(PA) Bo-Lennart Danielsson

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601