Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Kommunrevisionens ledamöter print

Tue 14. Jun 16 14:20

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen är utsedd av kommunfullmäktige. Vilhelmina kommun har 5 lekmannarevisorer. Kommunrevision granskar kommunens ekonomiska förehavanden, yttrar och föreslår årsvis om ansvarsfrihet.

Kommunrevisionen i Vilhelmina


Lars Sjölin
(C) Lars Sjölin
Ordförande
E-postadress:
Per-Olov Nilsson
(S) Per-Olov Nilsson
E-postadress:
po@skatteredovisning.se        
Vice Ordförande
Johnny Holmgren
Mirza Debernardi
(KD) Johnny Holmgren
E-postadress:   
(C) Mirza Debernardi
E-postadress:   
bengtivanlidkvist.jpg
(S) Bengt-Ivan Lidkvist
E-postadress:
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601