Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Valnämnden print

Mon 10. Nov 14 11:20

Kommunen är enligt lag skyldig att genomföra de allmänna valen. Den nämnd som sköter detta är valnämnden som består av fem ledamöter. Till valnämndens uppgifter hör bl.a. att utse valförrättare, vallokaler och tillhandahålla valmaterial vid allmänna val, delegatsval till EU-parlamentet samt eventuella folkomröstningar. Valnämnden sköter sina uppgifter i nära samarbete med Länsstyrelsen.
Ordförande Torgny Strömqvist (S)
Vice ordförande Sune Lind (C)
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601