Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Kommunstyrelsen print

Wed 24. Aug 11 22:25

Kommunstyrelsens viktigast uppgifterna är följande:
- Ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi för styrning och kontroll av hela den kommunala verksamheten
- Utveckling av den lokala demokratin
- Initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ
- Samordning av kommunen som arbetsgivare för kommunens anställda, personal- och lönepolitik
- Bevakning och kontroll av att kommunfullmäktiges beslut följs och att all kommunal förvaltning sker effektivt
- Samordna frågor som rör de kommunala företagen
- Främja näringsliv och sysselsättning i kommunen
- Verka för kretsloppstänkande och god miljö
- Bevaka kommunens intressen i övrigt gentemot omvärlden
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601