Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Styrelser och nämnder

Den politiska ledningen i Vilhelmina kommun utgörs av kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

Politiska nämnder styr verksamheten i förvaltningarna och de kommunala bolagen har styrelser med representanter för väljarna och sakkunniga till sin hjälp.

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/300/FOV1-0004C5B4/FOV1-0004B3FB/100
Fri 27. May 11 16:03