Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Styrelser och nämnder print

Fri 27. May 11 16:03

Den politiska ledningen i Vilhelmina kommun utgörs av kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

Politiska nämnder styr verksamheten i förvaltningarna och de kommunala bolagen har styrelser med representanter för väljarna och sakkunniga till sin hjälp.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601