Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Kommunfullmäktiges uppgifter

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här tas de stora övergripande besluten om den kommunala verksamheten, t ex kommunalskattens storlek.

Populärt kan man säga att Kommunfullmäktige är kommunens "riksdag". På samma sätt som Kommunstyrelsen kan sägas vara kommunens "regering". Kommunfullmäktige styr också verksamheten genom att utse ledamöter i olika facknämnder och bolag.

KONTAKT:
Kommunkansliet
kommunhuset, Torget 6
912 81 Vilhelmina

Tfn 0940 – 140 34
Fax 0940 – 129 56
E-post: vilhelmina.kommun(a)vilhelmina.se

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/300/FOV1-0004C5B4/FOV1-0004B3FA/100
Mon 10. Nov 14 15:41