Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Medborgarförslag print

Tue 19. Feb 13 09:24

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag). Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.

Ett medborgarförslag kan bara sakbehandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Lämna ditt medborgarförslag till antingen  Vilhelmina kommun, Kommunkansliet, Torget 6, 912 81 Vilhelmina, eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde.

Kommunfullmäktiges presidium består av KG Abramsson (S) ordf, Inga-Lena Larsson (KD) vice ordf och Anita Johansson (S) andre vice ordf.

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas. Den som har väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget har behandlas.

Kommunstyrelsen skall två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni och november.

Kommunfullmäktiges sammansträdesdagar hittar du via nedanstående länk:Välkommen med ditt förslag!

KommunstyrelsenVilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601