Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Ta din chans att påverka

20110908_134652_0.jpg

Dina möjligheter att påverka finns genom insyn och kunskap, direktkontakt och naturligtvis deltagande i val.
Kontakta kommunens politiker eller tjänstemän och gör dina åsikter hörda. Besök kommunfullmäktiges sammanträden och andra möten som arrangeras av kommunen, nyttja allmänhetens frågestund. Möjligheterna att påverka är flera.


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/300/FOV1-0004C5B4/FOV1-0004B3F9/100
Tue 7. Feb 12 16:07