Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Grundskola print

Thu 10. Nov 11 16:06

Grundskolan innefattar förskoleklass och skolbarnomsorg, undervisning i årskurserna 1-9 i flera olika skolor inom kommunen, samt särskoleverksamhet.

Grundskolor finns på flera ställen i kommunen. Grundskolor F - år 6 finns på tätorten (Volgsjö skola) samt i byarna Latikberg, Malgovik, Nästansjö, Saxnäs och Dikanäs. Skolorna i Saxnäs och Dikanäs innehåller dessutom högstadium (år 7-9). Tätortens högstadieskola (år 7-9) heter Hembergsskolan.


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601