Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Kansli print

Tue 31. Jan 12 08:23

Kultur- och utbildningsförvaltningens kansli leder och samordnar förvaltningens olika verksamheter inom utbildning. Kansliet är ansvarigt för ärendeberedning och hantering av handlingar till Kultur- och utbildningsnämnden.


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601