Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Lärcentrum print

Wed 1. Jun 11 07:54

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare (sfi) och särvux organiseras tillsammans med kvalificerad yrkesutbildning samt uppdragsutbildningar och högskoleutbildningar inom Lärcentrums verksamhet.

Ansvarig för verksamheten är rektor Lars Gavelin.

Du hittar mer information på  Lärcentrums hemsida
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601