Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för sektorn utbildning. Utbildningssektorn består av förskoleverksamhet, grundskola inklusive förskoleklass, skolbarnomsorg (fritids) och särskoleverksamhet. Gymnasial utbildning inklusive gymnasiesärskoleverksamhet bedrivs vid kommunens egen gymnasieskola, Malgomajskolan, med åtta nationella program samt det individuella programmet.

Den politiska organisationen presenteras under Politik, möten och protokoll.


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/300/FOV1-0004C5B3/FOV1-0004BC5B/100
Wed 7. Jan 15 13:28