Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Utbildningsförvaltningen print

Wed 7. Jan 15 13:28

Utbildningsförvaltningen ansvarar för sektorn utbildning. Utbildningssektorn består av förskoleverksamhet, grundskola inklusive förskoleklass, skolbarnomsorg (fritids) och särskoleverksamhet. Gymnasial utbildning inklusive gymnasiesärskoleverksamhet bedrivs vid kommunens egen gymnasieskola, Malgomajskolan, med åtta nationella program samt det individuella programmet.

Den politiska organisationen presenteras under Politik, möten och protokoll.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601