Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Socialförvaltningen

Socialtjänsten har som uppgift att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen. Medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen. Informera om socialtjänsten i kommunen. Genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. Genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder. Svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

Den politiska organisationen presenteras under Politik, möten och protokoll.


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/300/FOV1-0004C5B3/FOV1-0004BC5A/100
Mon 30. May 11 12:19