Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Utvecklingsenheten print

Tue 31. Jan 12 08:26

I utvecklingsenheten ingår kultur, fritid, näringsliv och turism.

Inom Kultur- och fritidssektorn finner Du de egna verksamheterna Vilhelmina Museum, Folkbiblioteket, Simhallen och Fritidsgården. De allmänna kultur- och fritidsverksamheterna organiseras i huvudsak i samverkan med det ideella föreningslivet, studieförbund och organisationer.

Utvecklingsenheten arbetar med att skapa en positiv utveckling för näringslivet i Vilhelmina. Näringssekretrare ger rådgivning och stöd till personer och företag och har aktiviteter och projekt som visar på möjlighet till utveckling inom kommunen. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med övriga näringslivsorganisationer i kommunen

Du hittar mer information under Näringsliv och utveckling.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601