Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

IT-enheten print

Wed 1. Jun 11 07:52

Enhetens primära uppgift är att på olika sätt samordna förvaltningarnas/enheternas IT-förehavanden så att högsta möjliga kostnadseffektivitet erhålls. I och med kommunens partnerskap med Länet (AC-net) ingår det också i enhetens ansvar att stimulera utbyggnaden av "bredband" i kommunen.

Ansvarig för enheten är IT-chef Jonas Örnberg.

Mer information om IT-enheten hittar du under Boende, miljö och infrastruktur.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601