Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Kommunkansli print

Tue 25. Sep 12 10:57

Enheten svarar för kommunstyrelsens/-kommunfullmäktiges/-valnämndens administration omfattande protokoll och diarium, central posthantering/kopiering samt centralarkiv. Kommunkansliet handlägger vidare utskänkningstillstånd, lotteritillstånd, parkeringstillstånd för funktionshindrade, dispenser för bred/tung/lång transport. Enheten ansvarar också för trafikliggare, statistik, borgerlig vigsel.

Ansvarig för enheten är kanslichef Göran Lidström.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601