Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Ekonomienheten print

Wed 1. Jun 11 07:53

Enheten svarar för kommunens ekonomiska administration, samordnar den löpande redovisningen samt finansieringsfrågor. Enheten har i sin centrala roll under kommunstyrelsen, en övergripande och konsultativ roll i budget-, finans- och redovisningsfrågor samt viss rådgivning.

Ansvarig för enheten är ekonomichef Lars Ekbäck

Läs mer om ekonomi här.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601