Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens chef är kommunchef Karl-Johan Ottosson.

Den allmäntekniska avdelningen samordnar arbetet mellan kommunens olika förvaltningar och har ansvaret för det strategiska utvecklingsarbetet i Vilhelmina kommun. Den allmäntekniska avdelningen förbereder ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Här finns även kommunens diarium med offentliga handlingar.

Den politiska organisationen presenteras under Politik, möten och protokoll.


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/300/FOV1-0004C5B3/FOV1-0004BC4A/100
Mon 8. Oct 12 12:56