Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Kommunstyrelsen print

Mon 8. Oct 12 12:56

Kommunstyrelsens chef är kommunchef Karl-Johan Ottosson.

Den allmäntekniska avdelningen samordnar arbetet mellan kommunens olika förvaltningar och har ansvaret för det strategiska utvecklingsarbetet i Vilhelmina kommun. Den allmäntekniska avdelningen förbereder ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Här finns även kommunens diarium med offentliga handlingar.

Den politiska organisationen presenteras under Politik, möten och protokoll.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601