Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Kommunalskatt

Skattesatserna i Vilhelmina kommun för inkomståret 2015 är följande:


*      Kommunalskatt   
23,40 kr
*      Landstingsskatt     
10,50 kr
*      Begravningsavgift 
0,32 kr
*      Kyrkoavgift
1,65 kr
*      Stiftsavgift   
0,05 kr

Eventuella frågor besvaras av

Ekonomichef

Lars Ekbäck

0940-14053


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/300/FOV1-0004C572/S033BE639-041D510A
Mon 15. Dec 14 16:32