Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Ekonomienheten

Enheten svarar för kommunens ekonomiska administration, samordnar den löpande redovisningen samt finansieringsfrågor. Enheten har i sin centrala roll under kommunstyrelsen, en övergripande och konsultativ roll i budget-, finans- och redovisningsfrågor samt viss rådgivning.

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/300/FOV1-0004C572/S03295E43-0382667A
Tue 11. Sep 12 16:08