Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Transporttillstånd

Om du ska genomföra en transport där du behöver få beviljat ett undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd, längd eller vikt ska du ansöka om ett transporttillstånd.

Blankett för ansökan fås på kommunkansliet tel. 0940-14060 eller
e-post  vilhelmina.kommun@vilhelmina.se. Avgift uttas vid ansökan.


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/300/FAV1-0005086F/S038C8C9E-038CB821
Fri 9. Nov 12 15:46