Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Lotteritillstånd

Vem kan få tillstånd
Allmännyttiga föreningar inom kommunen som uppfyller lotterilagens krav.

Att söka tillstånd
Det finns två sorters tillstånd att söka, dels när endast ett lotteri ska anordnas (§ 15) och dels när man vill anordna mer än ett lotteri under en treårsperiod (§ 17). Den sistnämnda kallas registrering. Avgift uttas vid ansökan.

Ansökan om tillstånd och/eller registrering görs på särskild blankett som tillsammans med annan information fås från kommunkansliet 0940-14060 eller e-post  vilhelmina.kommun@vilhelmina.se.http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/300/FAV1-0005086F/S038C8C8F-038CB823
Fri 9. Nov 12 15:45