Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

 print

Wed 6. Jul 16 09:10

Nya rutiner för eldningsanmälan.

Vid start och avslut vid miljö- och hyggesbränning skall anmälan ske på 0940-14605.

Anmälan sker på "blankett bränning" och skickas till ingemar.samuelsson@vilhelmina.seIngemar Samuelsson
Räddningschef.

-------------------------------

Bakgrund
I 1962 års brandstadga gavs kommunerna möjlighet att utfärda en regel som sade att eldning skulle anmälas till dåvarande brandchefen. Syftet med detta var att brandchefen i sin tur skulle kunna förbjuda olämplig eldning. I dagens lagstiftning har detta ersatts av eldningsförbud, som tillämpas mer generellt (gäller i regel hela kommunen och inte enskilda eldningar).
Traditionen med att anmäla planerade eldningar har dock levt kvar. Tills nu.
SOS Alarm AB hanterade tidigare dessa anmälningar, och det fanns då en teoretisk chans att stoppa onödiga utryckningar i tid. SOS tillhandahåller inte denna tjänst längre.

Ny ordning – ingen anmälning krävs vid eldning!
Allemansrätten ger alla möjlighet att elda under säkra förhållanden då eldningsförbud inte är utfärdat. I Vilhelmina kommun behöver du INTE anmäla till räddningstjänsten innan du ska elda. Vid eldning i mycket stor omfattning (till exempel hyggesbränning eller naturvårdsbränning) bör man dock samråda med räddningstjänsten i god tid innan bränningen.

Regler för de som eldar
Oavsett om eldningen är anmälningspliktig eller ej är det alltid lika viktigt att den som eldar har beredskap om något oförutsett inträffar.
Om elden sprider sig eller hotar att sprida sig riskerar man att dömas för allmänfarlig vårdslöshet enligt brottsbalken. Här är några förhållningssätt och regler som alla inom räddningstjänsten bör känna till:
- Det är den som tänder brasan som är ansvarig för eldningen.
- För att undvika onödiga utryckningar från räddningstjänsten rekommenderar vi att man alltid ska stå väl synligt vid elden och aldrig elda i mörker.

- All avfallseldning är enligt kommunens föreskrifter förbjuden med undantag för det torra trädgårdsavfall som inte kan komposteras.
- Man får med anledning av ovanstående inte elda byggnader. Om bränning av byggnad planeras måste ett särskilt tillstånd ansökas hos Vilhelmina kommuns bygg- och miljökontor.

- I detaljplanerat (tätbebyggt) område bör du helt avråda eldning av trädgårdsavfall eftersom det är stor risk för att det uppstår olägenheter för omgivningen.


Eldning i mycket stor omfattning.
Hygges- och naturvårdsbränning kan anmälas till Vilhelmina kommun räddningstjänsten, minst 30 dagar innan bränning. Anmälan sker via 0940-14605.
Anledningen till anmälan i god tid är om eldningsförbud råder kan räddningschefen medge undantag från eldningsförbudet.

Brandriskprognos och eldningsförbud.
Är det mycket torrt i skog och mark kan räddningschefen förbjuda eldning, vilket sker genom att eldningsförbud utfärdas. Detta publiceras då på kommunens hemsida och i lokalpressen. Uppgift om brandriskprognos.

Information till allmänheten Tänk på detta när du eldar:

• Det är du som tänder elden som har ansvaret tills den slocknat!

• Elda inte när det är stor risk för snabb spridning, det vill säga när det är torrt och    blåser kraftigt.

• Ha alltid vatten, strilkanna, kratta eller ruska och mobiltelefon nära till hands.

• Lämna ALDRIG elden. Förutom risken att elden sprider sig okontrollerat om den inte är under uppsikt, är det också troligt att förbipasserande kommer larma räddningstjänsten om de ser en obevakad brand. Av samma anledning bör du undvika att elda i mörker.
• Larma 112 direkt om du förlorar kontrollen över elden.

• Släck grundligt när du inte vill bevaka elden längre.
Ingemar Samuelsson
Räddningschef.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601