Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Krisinformation

Här hittar du länkar som är viktiga för att få mer kunskap kring krisberedskap och samhällskydd.

Genom att klicka på nedanstående länk kommer du till information från myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra ansvariga.


Genom att klicka på nedanstående länk kommer du till Länsstyrelsen i Västerbotten.Genom att klicka på nedanstående länk kommer du till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/300/FAV1-0004B3F6/S03295D81
Thu 20. Apr 17 13:36