Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Krisinformation print

Thu 20. Apr 17 13:36

Här hittar du länkar som är viktiga för att få mer kunskap kring krisberedskap och samhällskydd.

Genom att klicka på nedanstående länk kommer du till information från myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra ansvariga.


Genom att klicka på nedanstående länk kommer du till Länsstyrelsen i Västerbotten.Genom att klicka på nedanstående länk kommer du till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601