Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Kommun och politik

Dina möjligheter att påverka finns genom insyn och kunskap, direktkontakt och naturligtvis deltagande i val.
Kontakta kommunens politiker eller tjänstemän och gör dina åsikter hörda. Besök öppna sammanträden, utnyttja allmänhetens frågestund, möjligheterna att påverka är flera.http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/300/100
Thu 8. Sep 11 13:48