Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Vilhelmina Bostäder AB

Vilhelmina Bostäder AB, VIBO, ägs av Vilhelmina kommun och förvaltar ett flertal lägenheter och ca 40 lokaler. På VIBO:s hemsida kan du se vilka lägenheter som är lediga, var lägenhterna finns och mycket mera.


Vibo.jpg
Vilhelmina kommun och Vilhelmina Bostäder AB, VIBO, har tillsammans bildat bolaget Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB, VIFAB.
VIFAB förvaltar kommunens och VIBOs samtliga fastigheter vilket bland annat innebär uthyrning av lokaler och lägenheter samt mottagande och utförande av felanmälningar.

VIFAB.jpg

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/200/S033DEBBE-051A36ED
Mon 12. Jun 17 08:45