Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Kontakt - Boende Miljö Infrastr.

Vilhelmina kommun - Växeln
Måndag-torsdag 7.30-16.30, fredag 7.30-16.00. Lunchstängt 12.00-13.00
0940-140 00
Larm och Felanmälan
Akut nödläge  
SOS Alarm

112
Felanmälan  
Gator, vatten och avlopp, jouranrop
Dagtid
Akut, övrig tid


0940-140 00
0940-101 12
Risklinjen
Ring dygnet runt och tipsa om de faror och risker som finns i vår omgivning, allt från farliga vägkorsningar till trasiga brunnslock.020-93 00 00
Miljö- och byggnadsnämnd
Kontakta gärna någon av oss på miljö- och byggnadskontoret via telefon  
Måndag - fredag 08.00-12.00, helgfri vardag.
Du kan också besöka oss i kommunhuset normalt, måndag - fredag 08.00-12.00 eller enligt överenskommelse.
Ring gärna och boka ditt besök.
Bygg & Miljöchef

140 82
072- 722 40 82
Miljö- och byggnadsnämndens kansli
140 73
Assistent/Nämndsekreterare

140 73
Assistent

140 81
Bygglovshandläggare/inspektör
140 84
070-211 65 29
Bygglovshandläggare/inspektör
140 74
070-238 47 56

Miljöinspektörer 


140 71
070-657 40 71
140 83
070-576 48 06
140 72
070-247 61 34
Energirådgivning
Energirådgivare
140 67
Flygplats
Flygplats South Lapland Airport
Fax
398 88
398 99
Flygplatschef Johan Hagelberg
398 95
Färdtjänst
Färdtjänsthandläggare, Margaretha Löfgren
141 85
IT
Beredskapsnummer
144 22
IT-chef Jonas Örnberg
140 37
GIS-samordnare, Maria Eriksson
140 65
IT-tekniker, verksamhetsövergripande
Nils Sjöström
Gösta Andersson
Peder Persson  

144 66
146 98
144 67
IT-tekniker, gymnasiet, Eisten Wikström
141 83
IT-tekniker, grundskolan, Mikael Eriksson
141 95
IT-tekniker, bibliotek/vuxenstud
146 98
Projektledare bredband, Andreas Paulsson
142 71
Projektledare bredband, Mikael Sjöström
146 10
Sotning
Tjärngatan 10, 912 32 Vilhelmina       
Skorstensfejarmästare, Stellan Näslund
100 14
070-685 90 18
Räddningstjänsten
Räddningschef Ingemar Samuelsson
142 85
070-349 42 85
Krister Lunder
142 84
Stab brandstationen
142 83
Vilhelmina brandstation vakt ej bemannad
Fax
142 80
550 10
Dikanäs brandstation ej bemannad
Fax
142 79
142 78
Saxnäs brandstation ej bemannad
Fax
144 79
144 78
Upplysning ang. eldning utomhus
0910-77 72 33
Teknisk enhet
Teknisk chef Jan-Ola Borg
140 66
Gator, vatten avlopp
Sören Hagenwald
Gun-Inger Fryklund  
 
140 69
140 80
Kommunförråd Vilhelmina
Arbetsledare, Sören Hagenwald
Tommy Berglund
141 52
140 69
141 49
Kommunförråd Dikanäs
146 25
070-818 05 18
Kommunförråd Saxnäs
142 14
070-508 73 72
Avloppsreningsverk
141 54
Vattenverk
141 55
Vilhemina bostäder AB Vibo genom Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB
Växel
Uthyrning
Felanmälan
Akut felanmälan jourtid
Arbetsledare, felanmälan
143 70
140 92
141 47

101 12
141 88

Vilhemina turistbyrå
Vilhelmina turistbyrå
398 86

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/200/S033D1296
Mon 6. Nov 17 15:09