Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Djurskydd

20170207_155050_0.jpg
Det mest grundläggande i all djurhållning är att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Det är alltid djurägaren som ansvarar för detta.

Länsstyrelsen bevakar att djurägarna sköter sina djur på ett riktigt sätt, med djurskyddslagen och djurskyddsförordningen som grund.

Fr o m 1 januari 2009 ansvarar Länsstyrelsen för alla frågor och tillstånd inom djurskyddet.

Mer information finns att hämta på Jordbruksverkets hemsida, blanketterna finns i blankettarkivet.

Ärenden och frågor mailas till Länssstyrelsens centrala e-post adress: vasterbotten@lansstyrelsen.se 

Ni kan även ringa till länsstyrelsen,  på telefon 090 - 10 82 70,  där en djurskyddshandläggare svarar på Era frågorhttp://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/200/S0333AED0-04F8A755
Tue 7. Feb 17 15:50