Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Policy snö print

Thu 8. Oct 15 08:20

clip_image002.jpg

VILHELMINA KOMMUN                                                                                                                               
Tekniska enheten

                                                                                                                                                 2015-10-08
                                        
Policy för rensning av privata infarter vid snöröjning

Vid isrivning eller plogning av stora mängder blötsnö/slask så kan kommunen utföra efterföljande rensning av privata fastigheters infarter. Detta i samband med utförande av desamma, eller när så tid finns.
I annat fall så åligger det den enskilda fastighetsägaren att öppna upp/ta bort snövallar för sin egen infart.
Kommunen använder gångbanor och andra ytor för snöupplag vid vinterväghållning, där gångtrafikanter och motorfordonstrafik kan anses kombineras. Siktröjning samt snöbortforsling utförs vid behov.


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601