Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Policy snö

clip_image002.jpg

VILHELMINA KOMMUN                                                                                                                               
Tekniska enheten

                                                                                                                                                 2015-10-08
                                        
Policy för rensning av privata infarter vid snöröjning

Vid isrivning eller plogning av stora mängder blötsnö/slask så kan kommunen utföra efterföljande rensning av privata fastigheters infarter. Detta i samband med utförande av desamma, eller när så tid finns.
I annat fall så åligger det den enskilda fastighetsägaren att öppna upp/ta bort snövallar för sin egen infart.
Kommunen använder gångbanor och andra ytor för snöupplag vid vinterväghållning, där gångtrafikanter och motorfordonstrafik kan anses kombineras. Siktröjning samt snöbortforsling utförs vid behov.http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/200/FOV1-00057C7E/100
Thu 8. Oct 15 08:20