Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Detaljplaner

20170207_154923_0.jpg
Vilhelmina kommun ställer ut detaljplaner till granskning under viss tidsperiod och dessa återfinns i länkmenyn till vänster.

Är menyn tom så  finns för tillfället inga utställda detaljplaner.

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/200/FOV1-0004FCD6/100
Tue 7. Feb 17 15:49