Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Vindkraftplan

Tillägg till Översiktsplan gällande vindkraft efter samråd och utställning.
Planen väntas antas under början  av 2010 av Kommunfullmäktige.

Länkarna till vänster leder till vindkraftplanen och bilagor.

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/200/FOV1-0004C5B2/FOV1-0004B3EE/100
Sun 12. Dec 10 13:15