Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Saknar du bredband?

Post- och telestyrelsen, PTS, uppmanar de hushåll och företag som står utan tillgång till bredband med 1 megabit per sekund, Mbit/s, att höra av sig till myndigheten.

Detta som ett sätt att öka chansen att dessa ska kunna få tillgång till bredband "inom de närmaste åren", i samband med att de mobila näten byggs ut, skriver PTS i ett pressmeddelande.

Förteckningen över de som är utan bredband skickar sedan PTS till operatörerna.

Anmäl här

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/200/FOV1-0004C5B1/S035DD626-038CB42A
Tue 10. Jan 12 14:13