Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Sociala media

Vilhelmina kommun har fastslagit riktlinjerna angående vilka kanaler som just nu är strategiskt viktiga för verksamheterna ur marknadsförings och informationssynpunkt.

Kanalerna är för närvarande:

Interna möten
Anslagstavlor
E-post
Personaltidning
Intranätet
Nyhetsbrev
Broschyrer
Hemsida
Kommunal app


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/200/FOV1-0004C5B1/S03326AB3-0464BE35
Fri 27. Nov 15 08:47