Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Sociala media print

Fri 27. Nov 15 08:47

Vilhelmina kommun har fastslagit riktlinjerna angående vilka kanaler som just nu är strategiskt viktiga för verksamheterna ur marknadsförings och informationssynpunkt.

Kanalerna är för närvarande:

Interna möten
Anslagstavlor
E-post
Personaltidning
Intranätet
Nyhetsbrev
Broschyrer
Hemsida
Kommunal app

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601