Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Projekt

Vilhelmina kommun är i startgroparna för ett nytt bredbandsprojekt som går under arbetsnamnet Fjällräddningen, etapp 1.
Syftet med projektet är framtidssäkra kapaciteten in i de redan etablerade näten och förbättra möjligheterna till framtida tjänster och redundans.

Vilhelmina kommun har varit delaktig i ett antal bredbandsprojekt och fram till dags datum har 26 byar utanför tätorten förlagt bredbandsnät genom "byakraften".

Lär mer om kommunens bredbandsnät VILNET här.http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/200/FOV1-0004C5B1/S0332149A-033C1783
Sun 29. May 11 23:21