Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Region Västerbotten

Vilhelmina kommun samarbetar med Region Västerbotten inom IT-området.

Aktuella områden där det pågår samarbete är bland annat inom Ehälsa, lärplattform och upphandling rörande telefoni.

Här kan du läsa mer om Region Västerbotten.

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/200/FOV1-0004C5B1/S03313A03-033C1748
Sun 29. May 11 23:16