Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Bredband

20110331_111743_0.jpg

Var finns det bredband ?

Alla kommuninvånare kan ansluta sig till minst ett av nedanstående datanät.

Via telefonnätet (ADSL)  i tätorten
Bredbandsföringar i tätorten
Kommunens fibernät (tillgängligt för ca 55 % av befolkningen)  
Trådlösa anslutningar

Vart vänder jag mig?

Du ska vända dig till den tjänsteleverantör som du väljer och som har möjlighet att leverera internet till ditt hus/din lägenhet. Dit kan du ställa dina frågor och få svar om prisuppgifter.

Vilhelminas stadsnät

Vilhelmina kommun äger ett fibernät, Vilnet, som i huvudsak är etablerat utanför tätorten. Nätet byggs ut successivt och målet är att byta ut alla radiolösningar mot ett fiberbaserat nät.

Med en anslutning till ett fibernät säkerställer man möjligheten till höga kapaciteter och du kommer att kunna nyttja både dagens och framtida möjligheter maximalt.

Att tänka på

Vilhelmina kommun äger och driver näten som i huvudsak finns utanför tätorten, vi verkar för att utifrån våra förutsättningar ge tillgång till nya efterfrågade tjänster.

Företagare

Önskar du som företagare få hjälp och information om möjligheter för just dina behov, så är du välkommen att kontakta oss. Stadsnätet har stora möjligheter att erbjuda kostnadseffektiva internetanslutningar.

Regionalt samarbete

Vilhelmina kommun samverkar med kommunerna i Västerbottensregionen, med AC-net och Norrsken.
http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/200/FOV1-0004C5B1/S0329981C-0464BE96
Fri 27. Nov 15 08:49