Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Varför GIS print

Fri 18. Nov 16 10:29

Varför behövs GIS ?

80 – 90 % av all information som hanteras inom en kommun är s.k. spatial information (spatial = rumslig, har ett läge/kan lägesbestämmas) och kan därför hanteras av ett GIS.

Det innebär att man med geografin/läget som gemensam nämnare kan dra nytta av varandras information och hitta nya möjligheter till samordning av de kommunala verksamheterna.
Genom att knyta informationen till den geografiska dimensionen skapas också möjligheter till andra typer av analys och bättre överblick.

Kartan i ett GIS används som informationsbärare, eller nav, dels för att dra nytta av den geografiska kopplingen på informationen vid analyser och framtagande av beslutsunderlag, och dels för att presentation av informationen blir lätt att förstå.

En vardaglig form av GIS som allmänheten kommer i kontakt med är väderleksprognoserna i TV. Den typen av presentationer är lätta att förstå för de flesta och kräver inte samma typ av förhandskunskaper som motsvarande prognos i radio eller text.
Väderlek.jpg

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601