Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

IT-enheten print

Tue 14. Oct 14 07:59


IT-enhetens primära uppgift är att på olika sätt samordna förvaltningarnas/enheternas IT-förehavanden så att högsta möjliga tillgänglighet och kostnadseffektivitet erhålls.

Bredbandsutbyggnad
I och med kommunens partnerskap med Länet AB (AC-net) ingår det också i enhetens ansvar att stimulera utbyggnaden av "bredband" i kommunen. Mer om bredband kan du läsa på http://www.vilhelmina.net

Strategi
IT-strategin och infrastrukturprogrammet är de politiskt förankrade "riktmedel" som IT-enheten använder sig av för att nå målen.
Här kan du läsa ITstrategin >itstrategi.pdf<

BITS
För att förvalta kommunens IT-system så arbetar vi med BITS. BITS säkerställer rollerna som behövs för att informationen alltid ska vara tillgänglig för användarna och kunderna.

Huvudsakliga mål:
* Utifrån förutsättningarna hålla hög tillgänglighet till kommunens alla verksamhetssystem.
* Hitta kostnadseffektivia IT-lösningar för administrationen av ovanstående.
* Ta emot felanmälningar, snarast avhjälpa problemen och följa upp orsaken till problemen.
* I mån av finansiering - bygger ut bredbandsnäten i kommunen.


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601